Klub Żeglarski OstródaKlub Żeglarski Ostróda
# Życzenia dla:
Pogoda dla Ostródy # Pogoda dla Żeglarzy # NAJPOPULARNIEJSZY KLUB WARMI I MAZUR !
Klub Żeglarski Ostróda na  Facebook
Współpracujemy
Animex S.A. Morliny
JEANNEAU by Ostróda Yacht
Telewizja Ostróda
 
 
Klub Żeglarski Ostróda
 
 
Dane zawarte na stronie nie stanowią
oferty handlowej.

©
Klub Żeglarski Ostróda
Szlak Wodny Ostróda - Elbląg - 86.40 km
Km
Opis Szlaku
Zdjęcie
Mapa
0.00 Przystań statków Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej w Ostródzie.
Zobacz Zdjecie
0.40 Po lewej kluby żeglarskie (czarter jachtów, wypożyczalnia sprzętu wodnego)
1.00 W prawo odgałęzienie szlaku Piławek
1.40 Most kolejowy nad cieśniną łączącą oba ramiona Jeziora Drwęckiego linia kolejowa łącząca Ostródę z Morągiem (obecnie nieczynna).
Zobacz Zdjecie
4.50 Ujście do jeziora rzeki Liwy, której uregulowane koryto stanowi fragment kanału. Prąd słaby brzegi porośnięte szuwarami. Na tafli wody liczne nenufary i grążeIe. Po obu brzegach znaczny kompleks leśny Lasów Liwskich.
9.00 Z lewej leśniczówka Borsuki.
10.38 Śluza komorowa* Zielona. Długość komory 35m, szerokość wrót 3,55m, różnica poziomów wody 1,4m . głęb. 1,6 - 1,7m. W odległości ok. 1km na zachód (z lewej) wieś Liwa, ok. 700 mieszkańców. Istniejąca już w 1686r.
Zobacz Zdjecie
10.60 Ujście kanału ulgi*.
11.50 Most drogowy na drodze z Miłomłyna do wsi Liwa i Samborowa.
Zobacz Zdjecie
12.00 Z lewej osada Zacisze.
12.80 Z prawej stacja pomp melioracyjnych.
14.50 Z prawej, przed śluzą Miłomłyn, uchodzi do kanału szeroko rozlany i zarośnięty ciek wodny opływający półkolem od wschodu Miłomłyn.
14.94 Z lewej jaz.
15.00 Śluza komorowa Miłomłyn różnica poziomów wody 2,80 m. pozostałe dane jak śluza Zielona. Za śluzą rozwidlenie szlaku - w lewo do Iławy, w prawo do Elbląga.
18.10 Początek jeziora Ilińsk - pow. 234,4ha. dług. 5,75km, szer.1km, głęb. 27,4m. Znajdujące się w części środkowej jeziora przewężenie wykorzystano do budowy grobli i mostu kolejowego na linii Ostróda - Morąg (linia kolejowa od kilku lat nieczynna). Brzeg wsch. zalesiony, zach. polny (las w pewnym oddaleniu).  
19.50 Z lewej na półwyspie osada Majdany Małe. Po opuszczeniu jeziora llińsk na trasie przekopu trzy małe jeziora most drogowy na trasie Winiec Liksajny. położonej w pobliżu drogi nr.7 (E77). Od zachodu las, od wschodu pola uprawne.  
22.85 Jezioro Ruda Woda (Duckie) - pow. 655ha. Dług. 12,05km, szer. 1,75km, głęb. 27.8m, długość linii brzegowej 36km. U wlotu kanału do jeziora osada leśna Zatoka. W części płd. jeziora lewej dwie niewielkie zatoki. Brzegi jeziora na przemian polne i zalesione. Do jeziora uchodzi kilka drobnych strug odwadniających pobliskie jeziora i obszary zabagnione. Za pomocą krótkiego (1km) Kanału Duckiego (Bartnickiego) jezioro Ruda Woda łączy się z jeziorem Bartężek, stanowiący odgałęzienie Kanału Ostródzko - Elbląskiego. Pow. jeziora Bartężek 395,3ha. dług. 4km. głęb. 15m. Na jeziorze wiele małych wysepek o łącznej pow. 7,4ha. Występują tu również drobne wysepki pływające. W płn. części Jeziora Ruda Woda z prawej zatoka Drela - nazwa od uchodzącej tu do jeziora strugi Dreli, a około 2.5km dalej (z lewej) znajduje się zatoka większa.  
34.00 Od wchodu do jeziora Ruda Woda docierają zabudowania wsi Wilamowo, leżącej przy drodze Małdyty - Morąg. We wsi przystanek PKS, sklep. Kościół parafialny, klasycystyczny z 1755r., przebudowany w 1824 r.  
35.90 Koniec jeziora Ruda Woda, początek kolejnego przekopu, nad którym (po około 300m.) most drogowi na trasie Małdyty- Morąg.  
37.20 Nad płn. krańcem przekopu i płd.-wsch. brzegu jeziora Sambród leży duża wieś Małdyty (około1400 mieszkańców). Siedziba gminy. Skrzyżowanie drogi nr.7 (E77) i drogi Morąg - Małdyty - Zalewo. PKP na linii Morąg - Elbląg i Małdyty - Myślice - Malbork. PKS, Restauracja zajazd, ośrodek zdrowia, stacja benzynowa. Dwie zabytkowe oficyny dworskie z XVIII i XX w. oraz pozostałości podworskiego parku krajobrazowego.  
37.70 Jezioro Sarnbród. Pow. 129,2ha, dług. 3,7km, szer. 0,35km głęb.4,2m. Znajdujące się w połowie jeziora zwężenia wykorzystano do budowy grobli i mostu kolejowego. Brzegi jeziora polne i łąkowe.  
38.20 Początek przekopu łączącego jeziora Sarnbród i Piniewo długość 5,81km  
44.00 Jezioro Piniewo składające się z dwóch części, które przed budową kanału stanowiły jedną całość. Pow. części pierwszej (płd-wsch.) wynosi 43ha. głęb. 8m. dług. 2,25km, szer. 0.35km. Druga, zach., jest mniejsza - pow. 23ha, dług. 0,9km, szer. 0,29km. Za pomocą naturalnego połączenia dł. 1,5km jezioro Piniewskie łączy się z leżącym na płd. jeziora Budwity (45,1ha). Poziom wody Jeziora Piniewskiego w czasie budowy kanału został obniżony o 5,35m, co skazało je na przedwczesne wysychanie. Obecnie zarówno jedna, jak i druga część są prawie w całości zarośnięte, tworząc na znacznych przestrzeniach nieprzebyte moczar.  
44.70 Z prawej wieś Awajki założona w 1397 r. jako wieś bartnicza.  
45.50 Początek kolejnego przekopu; brzegi bezleśne - polne i łąkowe.  
47.90 W odleg. 1,5km od brzegów kanału z prawej leży wieś Drulity (PKS. sklep).
51.60 Pochylnia Buczyniec. Różnica poziomu wody między odcinkami kanałowymi 21,5 m. długość odcinka lądowego0,55 km. Z drogi nr 7 (E77), w miejscowości Marzewo 6 km odcinek drogi lokalnej do pochylni.
52.10 Ujście do kanału rzeczki Klepmy, dalszy ciąg przekopu.  
53.70 Pochylnia Kąty - różnica poziomu wody między odcinkami kanałowymi 18,0m, długość odcinka lądowego na pochylni 0,45km. Dalej przekop prowadzący do pochylni Oleśnica.
54.20 Ujście rowu roboczego  
56.60 Pochylnia Oleśnica. Różnica poziomu wody między odcinkami kanałowymi 24,5km. długość odcinka lądowego na pochylni 0,35 km.  
56.90 Przejście rzeczki Klepmy tunelem pod pochylnią.  
56.93 Ujście rowu roboczego, kolejny przekop.  
58.80 Pochylnia Jelenie różnica poziomów wody między odcinkami kanałowymi wynosi 22,5km, długość odcinka lądowego na pochylni 0.51km.  
59.70 Most drogowy na trasie Pasłęk - Dzierzgoń - Malbork. Przy drodze parking umożliwiający postój i dojście do Pochylni. W odległ. 1,5 km wieś Jelonki PKS, poczta, gospoda, sklepy, kiosk.  
60.55 Jaz  
60.80 Pochylnia Całuny Nowe. Różnica poziomu wody między pochylnią (kolejnym odcinkiem przekopu i uregulowanej rzeczki Klepina 13m. długość odcinka lądowego na pochylni 0,45km  
61.25 Początek ostatniego odcinka przekopu.  
61.30 Ujście do kanału rowu roboczego. Dalszy odcinek trasy prowadzi uregulowanym korytem tej rzeczki uchodzącej do jeziora Druzno.  
67.00 Jezioro Druzno, największe jezioro na trasie Ostróda - Elbląg. Pow. 1289ha. dług. 9,7km. szer. do 2 km. maksymalna głębokość do 2,5m (dno jeziora leży 2m poniżej poziomu morza). Na dnie jeziora zalega gruba warstwa mułu, szybko powiększająca się przez dalsze nanosy uchodzących do jeziora niewielkich rzek i strumieni.  
68.40 W lewo odgałęzienie szlaku do rzeki Dzierzgoń (drogowskaz), której długość wynosi 52km. Rzeka Dzierzgoń na całym dolnym (nizinnym) odcinku jest uregulowana i obustronnie obwałowana, od miejscowości Bągart żeglowna (odgałęzienie szlaku długości 14.1 km). Z jeziora widok na wznoszące się od wsch. malownicze Wzniesienia Elbląskie, a od północy widnieje panorama Elbląga.  
74.70 Początek wypływającej jeziora Druzno rzeki Elbląg. Długość rzeki od jeziora Druzno do Zalewu Wiślanego - 17,7km, głębokość przy średniej wodzie 3m, szerokość poniżej ujścia rz. Fiszewki ponad 50m, nurtu leniwy, prawie niezauważalny. (Spadek na całej długości między jeziorem Druzno i Zalewem Wiślanym tylko 30cm.). Płynąc wzdłuż krawędzi Wzniesień Elbląskich, otrzymuje z nich wiele drobnych dopływów, a od zachodu przyjmuje odnogę Tejny i Fiszewkę ze Starym Nugatem oraz wiele strug i rowów odwadniających. Fiszewka od ujścia do miejscowości Szopy jest rzeką żeglowną stanowiąc jedno z odgałęzień bocznych szlaku długości 7,4km. Na płn. od Elbląga, w odległ. 2,5 km, rzeka Elbląg za pomocą Kanału Jagiellońskiego długości 5,6km połączona jest z Nugatem i Szkarpawą które wchodzą w skład systemu dróg wodnych na Żuławach.  
77.90 W lewo odgałęzienie szlaku rzeka - kanał Tejna (Tina).  
78.49 W lewo odgałęzienie szlaku rz. Fiszewka. Od wschodu (z prawej) uchodzi płynąca przez cały Elbląg rz. Kandela. Nad kanałem mosty: kolejowy na linii Elbląg - Malbork i mosty drogowe (szeroki na drogę nr 7 (E77) i drugi na trasie do Malborka).  
86.40 Na prawym brzegu rz. Elbląg przystań statków Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej Żeglugi Gdańskiej.  
Źródłem Informacji o szlakach wodnych jest miniprzewodnik
"Kanał Ostródzko - Elbląski" oraz strony internetowe.

Źródłem Informacji o szlakach wodnych jest miniprzewodnik "Kanał Ostródzko - Elbląski" oraz strony internetowe.